Thermografie

Thermografie

 • Energiebesparingsadvies
 • Energiescan met warmtebeeldcamera, compleet advies en mogelijke aanneming van uitvoering energiebesparende maatregelen
 • Optimaliseren warmtetechnische installaties (betere benutting warmtebuffers, inregelen verwarming en inpassing warmtekracht installatie)
 • Maken van blokschema's en inpassing van de diverse componenten
 • Advies omtrent mogelijke besparingen en terugverdientijden

Janmaat Advies in Techniek.

Veehouder De Groot is nu zelfvoorzienend met zijn 152 zonnepanelen. De opbrengst van deze panelen zijn per 2 stuks via Solar Edge Optimizers te bekijken en te bewaken. Door het toepassen van duurzame installatietechnieken wordt de opbrengst per paneel vergroot.

Overzicht

Activiteiten

 • Automatisering
 • Projectleiding
 • Bouwbegeleiding
 • Supervisor voor projecten
 • Engineeren van projecten
 • Energie besparingsadvies
 • Ontwerpen en uitvoeren van energiezuinige installaties

Contact

Jan Janmaat

Oostzijde 95

1426 AH De Hoef

+31 6 532 54 455

info@janmaatadviesintechniek.com

www.janmaatadviesintechniek.com